Powyższa realizacja więźby na Domie Pielgrzyma „Nazaret”
Więcej informacji znajdziesz tutaj.